GMINA BŁONIE Planowanie Przestrzenne

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Planowanie PrzestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W chwili obecnej na terenie gminy obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie przyjęte Uchwałą Nr XIII/71/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 września 2011 r.
Obowiązujące studium gminy jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej gminy (Zagospodarowanie przestrzenne - Uchwała Nr XIII /71/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 września 2011 r.).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Na obszarze Gminy Błonie w chwili obecnej obowiązuje 75 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zajmują one łącznie 3123,9 ha co stanowi około 36,4% powierzchni gminy.

Poniżej przedstawiono mapę pokazującą obszary aktualnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Poszczególnym planom przypisano na mapie numery odpowiadające numerom planów w wykazie poniżej.

(Kliknięcie w obrazek powiększa go.)

mapa gminy z planami zagospodarowania przestrzennego

 

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Błonie

1.
Uchwała Nr 23/IV/97 z dnia 04.06.1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Warsz. Nr 38 poz. 121 z dnia 19.08.1997 r.
tekst planu (1,8 MB)
rysunek planu (0,8 MB)

2.
Uchwała Nr 25/V/98 z dnia 29.05.1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 45 poz. 150 z dnia 14.08.1998 r.
tekst planu (3,2 MB)
rysunek planu (0,7 MB)

uwaga: wprowadzono zmiany planami nr 8 (73/XIV/99) oraz 36 (XXIV/159/04)

3.
Uchwała Nr 26/V/98 z dnia 29.05.1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 67 poz. 330 z dnia 12.11.1998 r.
tekst planu (3,3 MB)
rysunek planu (1,0 MB)

4.
Uchwała Nr 27/V/98 z dnia 29.03.1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 67 poz. 331 z dnia 12.11.1998 r.
tekst planu (0,3 MB)
rysunek planu obszar a (0,4 MB)
rysunek planu obszar b (0,3 MB)
rysunek planu obszar c (0,6 MB)

5.
Uchwała Nr 45/VIII/98 z dnia 16.06.1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 5 poz. 28 z dnia 17.01.2000 r.
tekst planu (2,5 MB)
rysunek planu (1,0 MB)

6.
Uchwała Nr 46/VIII/98 z dnia 16.06.1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 5 poz. 29 z dnia 17.01.2000 r.
tekst planu (1,3 MB)
rysunek planu (1,8 MB)

7.
Uchwała Nr 65/IX/99 z dnia 18.08.1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 2 poz. 9 z dnia 10.01.2000 r.
tekst planu (2,0 MB)
rysunek planu część 1 (0,7 MB)
rysunek planu część 2 (1,0 MB)

8.
Uchwała Nr 73/XIV/99 z dnia 14.10.1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 111 poz. 2691 z dnia 22.12.1999 r.
tekst planu (1,5 MB)
rysunek planu (1,0 MB)

uwaga: uchwała zmieniająca plan nr 2 (25/V/98)

9.
Uchwała Nr 22/V/2000 z dnia 11.04.2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 61 poz. 636 z dnia 09.06.2000 r.
tekst planu (8,2 MB)
rysunek planu (1,0 MB)  

10.
Uchwała Nr 61/IX/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 303 poz. 8037 z dnia 04.12.2003 r.
tekst planu (2,6 MB)
rysunek planu (1,5 MB)

11.
Uchwała Nr 62/IX/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 237 poz. 4399 z dnia  07.11. 2001 r.
tekst planu (3,6 MB)
rysunek planu (0,6 MB)

12.
Uchwała Nr 63/IX/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 83 poz. 843 z dnia 31.07.2000 r.
tekst planu (4,4 MB)
rysunek planu obszar a (0,9 MB)
rysunek planu obszar b (0,8 MB)
rysunek planu obszar c (1,2 MB)

13.
Uchwała Nr 101/XIII/2000 z dnia 24.11.2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 18 poz. 156 z dnia 12.02.2001 r.
tekst planu (15,3 MB)
rysunek planu (25,8 MB)

14.
Uchwała Nr 123/XV/2000 z dnia 29.12.2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 109 poz. 1387 z dnia 29.05.2001 r.
tekst planu (10,6 MB)
rysunek planu (1,6 MB)

15.
Uchwała Nr 54/VI/2001 z dnia 18.06.2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 169 poz. 2637 z dnia 16.08.2001 r.
tekst planu (6,3 MB)
rysunek planu (1,0 MB)

16.
Uchwała Nr 110/XII/2001 z dnia 03.12.2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 27 poz. 624 z dnia 31.01.2002 r.
tekst planu (7,9 MB)
rysunek planu (1,4 MB)

17.
Uchwała Nr 38/VI/2002 z dnia 28.06.2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 236 poz. 6034 z dnia 05.09.2002 r.
tekst planu (9,8 MB)
rysunek planu (5,3 MB)

18.
Uchwała Nr 44/VII/2002 z dnia 28.08.2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 278 poz. 7350 z  dnia 03.11.2003 r.
tekst planu (3,2 MB)
rysunek planu (1,6 MB)

19.
Uchwała Nr 48/XI/2003 z dnia 11.08.2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 289 poz. 7638 z  dnia 17.11.2003 r.
tekst planu (0,2 MB)
rysunek planu (0,8 MB)

20.
Uchwała Nr 57/XII/2003 z dnia 15.09.2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bramki
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 289 poz. 7638 z  dnia 17.11.2003 r.
tekst planu (5,1 MB)
rysunek planu (1,5 MB)

21.
Uchwała Nr 58/XII/2003 z dnia 15.09.2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 289 poz. 7639 z dnia 17.11.2003 r.
tekst planu (5,3 MB)
rysunek planu (1,9 MB)

22.
Uchwała Nr 59/XII/2003 z dnia 15.09.2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Marysinek
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 289 poz. 7640 z  dnia 17.11.2003 r.
tekst planu (5,0 MB)
rysunek planu (1,9 MB)

23.
Uchwała Nr 60/XII/2003 z dnia 15.09.2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Marysinek
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 289 poz. 7641 z dnia 17.11.2003 r.
tekst planu (4,8 MB)
rysunek planu (1,8 MB)

24.
Uchwała Nr 64/XIII/2003 z dnia 27.10.2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bramki
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 314 poz. 9945 z dnia 18.12.2003 r.
tekst planu (5,2 MB)
rysunek planu (3,0 MB)

25.
Uchwała Nr 73/XIV/2003  z dnia 24.11.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 143 poz. 3599 z dnia 14.06.2004 r.
tekst planu (0,2 MB)
rysunek planu (1,0 MB)

26.
Uchwała Nr 74/XIV/2003 z dnia 24.11.2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 1435 poz. 3600 z dnia 14.06.2004 r.
tekst planu (4,2 MB)
rysunek planu (2,0 MB)

27.
Uchwała Nr 75/XIV/2003 z dnia 24.11.2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bramki
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 143 poz. 3601 z dnia 14.06.2004 r.
tekst planu (6,0 MB)
rysunek planu (2,0 MB)

28.
Uchwała Nr 76/XIV/2003 z dnia 24.11.2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Piorunów
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 143 poz. 3602 z  dnia 14.06.2004 r.
tekst planu (5,6 MB)
rysunek planu (2,6 MB)

29.
Uchwała Nr XXIII/139/04 z dnia 23.08.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Piorunów
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 276 poz. 7513 z  dnia 10.11.2004 r.
tekst planu (4,2 MB)
rysunek planu (0,2 MB)

30.
Uchwała Nr XXIII/140/04 z dnia 23.08.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Piorunów
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 276 poz. 7514 z  dnia 10.11.2004 r.
tekst planu (9,0 MB)
rysunek planu (3,4 MB)

31.
Uchwała Nr XXIII/141/04 z dnia 23.08.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewo Parcela
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 276 poz. 7515 z dnia 10.11.2004 r.
tekst planu (4,3 MB)
rysunek planu (0,2 MB)

32.
Uchwała Nr XXIII/142/04 z dnia 23.08.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 276 poz.7516 z dnia 10.11.2004 r.
tekst planu (7,2 MB)
rysunek planu obszar a (2,0 MB)
rysunek planu obszar b (1,7 MB)

33.
Uchwała Nr XXIII/143/04 z dnia 23.08.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bramki
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 276 poz. 7517 z dnia 10.11.2004 r.
tekst planu (10,3 MB)
rysunek planu (2,7 MB)

34.
Uchwała Nr XXIII/144/04 z dnia 23.08.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bramki
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 276 poz.7518 z  dnia 10.11.2004 r.
tekst planu (9,0 MB)
rysunek planu (2,7 MB)

35.
Uchwała Nr XXIII/146/04 z dnia 23.08.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bramki
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 276 poz.7520 z  dnia 10.11.2004 r.
tekst planu (7,2 MB)
rysunek planu (2,3 MB)

36.
Uchwała Nr XXIII/147/04 z dnia 23.08.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bramki
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 276 poz.7521 z  dnia 10.11.2004 r.
tekst planu (8,2 MB)
rysunek planu (2,6 MB)

37.
Uchwała Nr XXIV/159/04 z dnia 04.10.2004 r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku graficznym (rysunek planu) do Uchwały Nr. 25/V/98 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 maja 1998 r. zatwierdzającej zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla fragmentu wsi Pass
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 288 poz. 7842 z 2004 r.
tekst planu (0,7 MB)
rysunek planu (1,1 MB)

uwaga: uchwała zmieniająca plan nr 2 (25/V/98)

38.
Uchwała Nr XXVI/178/04 z dnia 09.11.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bramki
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 25poz. 721 z dnia 29.01.2005 r.
tekst planu (8,0 MB)
rysunek planu (2,2 MB)

39.
Uchwała Nr XXVI/179/04 z dnia 29.11.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Kopytów
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 25 poz. 722 z dnia 29.01.2005 r.
tekst planu (0,7 MB)
rysunek planu (4,2 MB)

40.
Uchwała Nr XXXI/208/05 z dnia 18.04.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Pass
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 289 poz. 10928 z dnia 31.12.2005 r.
tekst planu (9,7 MB)
rysunek planu (32,2 MB)

41.
Uchwała Nr XXXI/209/05 z dnia 18.04.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Piorunów
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 177 poz. 5642 z  dnia 01.08.2005 r.
tekst planu (11,2 MB)
rysunek planu (2,0 MB)

42.
Uchwała Nr XXI/210/05 z dnia 18.04.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 177 poz. 5643 z dnia 01.08.2005 r.
tekst planu (14,8 MB)
rysunek planu (27,8 MB)

43.
Uchwała Nr XXXIV/230/05 z dnia 13.06.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewo Parcela
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 191 poz. 6245 z dnia 19.08.2005 r.
tekst planu (15,8 MB)
rysunek planu (2,0 MB)

44.
Uchwała Nr XXXIV/231/05 z dnia 13.06.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewice
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 191 poz. 6246 z  dnia 19 .08.2005 r.
tekst planu (7,7 MB)
rysunek planu (1,8 MB)

45.
Uchwała Nr XXXVIII/258/05 z dnia 21.11.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewice
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 46 poz. 1478 z  dnia 08.03.2006 r.
tekst planu (11,9 MB)
rysunek planu (28,8 MB)

46.
Uchwała Nr XXXVIII/260/05 z dnia 21.11.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Piorunów
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 46 poz. 1480 z  dnia 08.03.2006 r.
tekst planu (12,6 MB)
rysunek planu (2,2 MB)

47.
Uchwała Nr XXXIX/266/05 z dnia 19.12.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 59 poz. 1865 z dnia 27.03.2006 r.
tekst planu (9,2 MB)
rysunek planu (1,9 MB)

48.
Uchwała Nr XXXIX/268/05 z dnia 19.12.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Piorunów
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 59 poz. 1866 z  dnia 27.03.2006 r.
tekst planu (19,5 MB)
rysunek planu (47,4 MB)

49.
Uchwała Nr XLIII/570/06 z dnia 26.06.2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 198 poz. 7537 z dnia 29.09.2006 r.
tekst planu (9,1 MB)
rysunek planu (8,4 MB)

50.
Uchwała Nr LI/589/2006 z dnia 23.10.2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Witki
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 263 poz. 10339 z dnia 18.12.2006 r.
tekst planu (7,6 MB)
rysunek planu (9,2 MB)

51.
Uchwała Nr LI/590/2006 z dnia 23.10.2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Łaźniew
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 263 poz. 10340 z dnia 18.12.2006 r.
tekst planu (0,2 MB)
rysunek planu (0,7 MB)

52.
Uchwała Nr LI/591/2006 z dnia 23.10.2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Marysinek
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 263 poz. 10341 z dnia 18.12.2006 r.
tekst planu (11,8 MB)
rysunek planu (11,1 MB)

53.
Uchwała Nr LI/592/06 z dnia 23.10.2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bramki
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 263 poz. 10342 z dnia 18.12.2006 r.
tekst planu (22,5 MB)
rysunek planu (43,4 MB)

54.
Uchwała Nr LI/594/2006 z dnia 23.10.2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Kopytów etap I
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 263 poz. 10343 z dnia 18.12.2006 r.
tekst planu (16,3 MB)
rysunek planu (8,7 MB)

55.
Uchwała Nr VI/28/07 z dnia 14.03.2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 110 poz. 2792 z dnia 15.06.2007 r.
tekst planu (18,7 MB)
rysunek planu część 1 (21,9 MB)
rysunek planu część 2 (23,1 MB)

56.
Uchwała Nr VI/30/07 z dnia 14.03.2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewo Parcela
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 216 poz. 6201 z dnia 26.10.2007 r.
tekst planu (2,0 MB)
rysunek planu część 1 (1,0 MB)
rysunek planu część 2 (1,0 MB)

57.
Uchwała Nr VI/32/07 z dnia 14.03.2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 222 poz. 6393 z dnia 06.11.2007 r.
tekst planu (21,3 MB)
rysunek planu część 1 (12,4 MB)
rysunek planu część 2 (1,2 MB)

58.
Uchwała Nr IX/63/07 z dnia 25.04.2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 134 poz. 3567 z  dnia 14.07.2007 r.
tekst planu (17,6 MB)
rysunek planu część 1 (16,6 MB)
rysunek planu część 2 (17,1 MB)

59.
Uchwała Nr XVI/106/07 z dnia 24.10.2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie – część „A”
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 3 poz. 104 z dnia 21.01.2008 r.
tekst planu (23,7 MB)
rysunek planu (35,5 MB)

60.
Uchwała Nr XVI/108/07 z dnia 24.10.2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 32 poz.1202 z dnia 12.03.2008 r.
tekst planu (13,0 MB)
rysunek planu (16,8 MB)

61.
Uchwała Nr XXIII/162/08 z dnia 13.05.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pass
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 114 poz. 4126 z dnia 09.07.2008 r.
tekst planu (13,0 MB)
rysunek planu (29,4 MB)

62.
Uchwała Nr L/349/10 z dnia 24.05.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla obszaru wsi Stary Łuszczewek w jej granicach administracyjnych
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 188 poz. 5062 z dnia 09.11.2010 r.
tekst planu (3,1 MB)
rysunek planu (6,6 MB)

uwaga: rysunek planu zmieniony planem nr 64 (LIII/370/10)

63.
Uchwała Nr L/351/10 z dnia 24.05.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla obszaru wsi Rochaliki w jej granicach administracyjnych
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 188 poz. 5063 z dnia 09.11.2010 r.
tekst planu (10,5 MB)
rysunek planu (35,9 MB)

uwaga: rysunek planu zmieniony planem nr 65 (LIII/372/10)

64.
Uchwała Nr LIII/370/10 z dnia 24.05.2010 r. w sprawie uchwalenia rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błonie dla obszaru wsi Stary Łuszczewek w jej granicach administracyjnych
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 188 poz. 5064 z dnia 09.11.2010 r.
tekst planu (0,6 MB)
rysunek planu (27,8 MB)

65.
Uchwała Nr LIII/372/10 z dnia 09.07.2010 r. w sprawie uchwalenia rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błonie dla obszaru wsi Rochaliki w jej granicach administracyjnych
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 188 poz. 5065 z dnia 09.11.2010 r.
tekst planu (0,6 MB)
rysunek planu (10,4 MB)

66.
Uchwała Nr LVI/401/10 z dnia 08.11.2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewo Parcela
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 56 poz. 1835 z dnia 14.04.2011 r.
tekst planu (11,3 MB)
rysunek planu (32,3 MB)

67.
Uchwała Nr LIV/402/10 z dnia 08.11.2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Marysinek
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 16 poz. 554 z dnia 11.02.2011 r.
tekst planu (25,9 MB)
rysunek planu (8,9 MB)

68.
Uchwała Nr XIV/81/11 z dnia 24.10.2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Nr 240 poz. 8627 z dnia 31.12.2011 r.
tekst planu (12,3 MB)
rysunek planu (4,5 MB)

69.
Uchwała Nr XXXVIII/290/13 z dnia 22.10.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Rok 2013, poz. 12406 z dnia 29.11.2013 r.
tekst planu (9,1 MB)
rysunek planu (28,5 MB)

70.
Uchwała Nr XXXIX/304/13 z dnia 18.11.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bramki
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 606, z  dnia 22.01.2014 r.
tekst planu (3,5 MB)
rysunek planu (2,2 MB)

71.
Uchwała Nr XXXIX/305/13 z dnia 18.11.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Rok 2014, poz. 607 z dnia 22.01.2014 r.
tekst planu (4,8 MB)
rysunek planu (5,9 MB)

72.
Uchwała Nr XLVI/378/14 z dnia 16.06.2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Radonice przy Obwodnicy – etap I
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 7707 z  dnia 08.08.2014 r.
tekst planu (8,0 MB)
rysunek planu (30,3 MB)

73.
Uchwała Nr IV/34/15 z dnia 09.02.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce i Błonie Wieś – Bieniewicka
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Rok 2015, poz. 3328 z dnia 10.04.2015 r.
tekst planu (17,0 MB)
rysunek planu (0,7 MB)

74.
Uchwała Nr IV/35/15 z dnia 09.02.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Rok 2015, poz. 3329 z dnia 10.04. 2015 r.
tekst planu (6,5 MB)
rysunek planu (44,8 MB)

75.
Uchwała Nr VIII/57/15 z dnia 18.05.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie, dla obszaru którego granice wyznacza oś ul. Staszica, północna granica administracyjna miasta Błonie, oś ul. Lesznowskiej i północna linia rozgraniczająca ul. Powstańców – część B
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Rok 2015, poz. 6692 z dnia 29.07.2015 r.
tekst planu (6,7 MB)
rysunek planu (12,8 MB)

76.
Uchwała Nr VIII/58/15 z dnia 18.05.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie części obszaru wsi Błonie Wieś
publikacja: Dz. U. Woj. Maz. Rok 2015 poz. 7160 z dnia 18.08.2015 r.
tekst planu (22,9 MB)
rysunek planu (7,6 MB)

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.